සහතිකය

පහත දැක්වෙන්නේ Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd සමත් වූ සහතික ඇතුළුව,ව්යාපාරික බලපත්රය,ISO9001:2015, CCS සහතිකය, SGS සහතිකය සහ නිෂ්පාදන පේටන්ට් බලපත්‍ර ආදිය.

SGS සහතිකය


ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න